Musica Ex Anima to kameralny chór mieszany, z siedzibą w Krakowie. Swymi korzeniami sięga 2003 roku, przy czym pod obecną nazwą funkcjonuje od kwietnia 2010 roku. Od grudnia 2008 roku jego dyrygentem jest Krzysztof Michałek. Nazwa chóru - w tłumaczeniu Muzyka duszy - oddaje ideę, jaka przyświeca jego chórzystom. Cele Musica Ex Anima to propagowanie idei śpiewu chóralnego oraz rozwój wokalny i muzyczny członków chóru. Chór na stałe współpracuje z Bazyliką Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, należy również do Ogólnopolskiego Związku Chórów Kościelnych Caecilianum.
Działalność chóru obejmuje: koncerty a cappella oraz wokalno-instrumentalne, udział w konkursach i festiwalach muzycznych, uczestnictwo w nabożeństwach Bazyliki Bożego Miłosierdzia w Krakowie, w tym również transmitowanych za pośrednictwem TVP.
Repertuar chóru obejmuje utwory religijne z różnych epok od średniowiecza po współczesność. Wśród wykonywanych przez chór kompozycji znajdują się m. in.: "Missa Rorate II" G. G. Gorczyckiego, "Misericordias Domini" W. A. Mozarta, "Misericordias Domini" H. Botora, "Sie werden aus Saba alle kommen" (BWV 65) J. S. Bacha, "Requiem" G. Faure, "Stabat Mater" J. Rheinbergera.